Andere activiteit kiezen?

Van weiland tot bos (9 km)

De Diemerbosroute loopt langs open veenweiden. Dichtbij de stad maar zo voelt het niet!  

Voor de middeleeuwse ontginningen lagen in dit veengebied prehistorische moerasbossen. Hier en daar steken eeuwenoude boomstronken nog uit het veen omhoog. Om het oerbos te herstellen wordt het waterpeil zo hoog mogelijk gehouden en wordt er zo min mogelijk ingegrepen in de natuur. Het bos bestaat nu vooral uit snelgroeiende populieren en wilgen, die langzamerhand plaats zullen maken voor langzamere groeiers, zoals de eik en de es. 

Het Diemerbos is verbonden aan andere natuurgebieden, zodat dieren uit veschillende zones elkaar kunnen bereiken. Ringslangen, kikkers, padden, muizen, wezels en bunzingen vinden hun weg door de rietoevers, de natuurpoelen en via de tunnel onder de A9. Langs het pad liggen boomstronken die beschutting bieden aan de reizende beesten. 

De laaggelegen polders zijn ontstaan door afgraving van veen vanaf de achttiende eeuw. De hierdoor ontstane plassen zijn later drooggemalen, waardoor zich een prachtig polderlandschap heeft gevormd. De Diemerbosroute biedt je mooie doorkijkjes naar dit weidse Hollandse landschap. 

Routekaart

Locatie