Andere activiteit kiezen?

Stapvoets of in galop door de natuur

Ontdek te paard de geheimen van De Hoge Dijk, Gaasperzoom en Gaasperplas.

De natuur rondom de plas varieert van moeras, laagveen en weilanden tot duinlandschap. Koers door de verschillende landschappen, met elk hun eigen unieke karakter. 

In de Hoge Dijk rijd je langs een moerasgebied met rietland en een moerasbos. Wilgen, elzen, berken en populieren worden afgewisseld met moerasplanten als de kleine lisdodde, zwanenbloem, pijlkruid en rietorchis. Het gebied is rijk aan vogels, dus met een beetje geluk zie je zomaar een visdiefje, rietzanger of tureluur. 

De Gaasperzoom vormt een prachtig decor voor een rit te paard. Het brede water en de natte oevers bieden verschillende diersoorten rust en voedsel. Het bos van oude wilgen, eiken, meidoorns en Gelderse roos trekt veel vogels aan. Het ruiterpad geeft zicht op de weilanden. Misschien spot je wel een lepelaar, kieviet of kiekendief. In het water dobberen krakeenden, krooneenden en andere watervogels.

Het noordelijke deel van het gebied is in 1982 aangelegd voor de Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade. Je rijdt hier tussen beuken, linden, iepen, berken en verschillende soorten eiken.

Tip:
Er zijn ook enkele doorwaadbare poelen voor de paarden. 

Locatie