Andere activiteit kiezen?

Ontdek de oeverzwaluwen bij de Ouderkerkerplas

's Zomers heb je goed zicht op de oeverzwaluwen vanuit de vogelkijkhut. 's Winters zit de Ouderkerkerplas vol met vogels die hier komen overwinteren.

Ideaal overwintergebied
De Ouderkerkerplas is voor veel soorten vogels de ideale plek om te overwinteren. Het water is een beetje zout en de plas is in het midden erg diep, dat maakt de kans klein dat de plas dichtvriest. Door de plas af te sluiten kunnen de vogels in alle rust naar voedsel zoeken zodat ze na de winter genoeg energie hebben om de terugvlucht naar het noorden te maken. Elke winter kunnen vogelliefhebbers de duizenden smienten, kuifeenden, slobeenden, tafeleenden en diverse soorten ganzen goed bekijken vanuit de vogelkijkhut aan de zuidzijde van de plas.

Oeverzwaluwwand
In 1992 broedden enkele oeverzwaluwpaartjes in zandhopen bij de plas. Daardoor rees bij de Vogelwerkgroep Ouderkerk aan de Amstel het idee om in het rustige zuidelijke deel van de plas een oeverzwaluwwand aan te leggen. Groengebied Amstelland stelde het geld beschikbaar. In vier weekenden werd een wand aangelegd van 25 m. lang en 2 m. hoog. De wand telt 120 gaten, met een diepte van ruim 1 m en een doorsnede van 10 cm.  In 1994 was de wand klaar en al direct nestelden zich er de eerste 50 paartjes. Jaarlijks worden in oktober de nestgaten leeggehaald en schoongemaakt om in februari weer van schoon rivierzand voorzien te worden. De vogelkijkhut geeft ook goed zicht op de oeverzwaluwwand. 

Locatie