Bestuur

De gemeenten en de provincie Noord-Holland werken samen om het recreatiegebied in stand te houden. Deze samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Groengebied Amstelland. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd. 

De organisatie en werkwijze van het recreatieschap staat beknopt weergegeven op 2 A4-tjes. Bekijk deze hier.

Gemeente Ouder-Amstel

burgemeester mevr. J. (Joyce) Langenacker (voorzitter)Gemeente Amsterdam

Benoemd, wethouders:

dhr. R. (Reinier) van Dantzig

mevr. M. (Melanie) van der Horst

mevr. Z. (Zita) van Pels


Gemandateerd, stadsdeelbestuurders:

dhr. R. (Raoul) White (Zuidoost)

dhr. R. (Rick) Vermin (Oost)

n.n.b. (Zuid)

Gemeente Amstelveen

wethouder mevr. F. (Floor) Gordon**Gemeente Diemen

wethouder dhr. M. (Matthijs) Sikkes-van den Berg***

 

Provincie Noord-Holland

gedeputeerde mevr. I. (Ilse) Zaal
*) vast lid dagelijks bestuur

**) roulerend: vast lid in 2018, 2020 en 2022. Adviserend lid in 2019 en 2020

***) roulerend: vast lid 2019 en 2021. Adviserend lid in 2018, 2020 en 2022