Bestuur

De gemeenten en de provincie Noord-Holland werken samen om het recreatiegebied in stand te houden. Deze samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Groengebied Amstelland. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd. 

De organisatie en werkwijze van het recreatieschap staat beknopt weergegeven op 2 A4-tjes. Bekijk deze hier.

Voorzitter algemeen bestuur & voorzitter dagelijks bestuur - Joyce Langenacker
Vice-voorzitter algemeen bestuur & vice-voorzitter dagelijks bestuur - Raoul White

ALGEMEEN BESTUUR 

Gemeente Ouder-Amstel

burgemeester mvr. J. (Joyce) Langenacker (voorzitter)*Gemeente Amsterdam

Benoemd, wethouders:

dhr. R. (Reinier) van Dantzig

mevr. M. (Melanie) van der Horst

mevr. Z. (Zita) van Pels


Gemandateerd, stadsdeelbestuurders:

dhr. R. (Raoul) White (Zuidoost)*

dhr. J.B. (Jan-Bert) Vroege (Oost)

dhr. R. (Rocco) Piers (Zuid)

Gemeente Amstelveen

wethouder mevr. F. (Floor) Gordon**Gemeente Diemen

wethouder dhr. M. (Matthijs) Sikkes-van den Berg***

 

Provincie Noord-Holland

gedeputeerde mevr. I. (Ilse) Zaal
*) vast lid dagelijks bestuur (DB)

**) roulerend: vast DB-lid in 2022 en 2024. Adviserend DB-lid in 2023 en 2025

***) roulerend: vast DB-lid 2023 en 2025. Adviserend DB-lid in 2022 en 2024