Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Groengebied Amstelland. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet.

Verordening financieel beheer

Nota reserves en voorzieningen

Nota activeren, waarderen en afschrijven 

Financieringsstatuut 

Controleverordening

Financiële stukken:

Onderstaande financiële stukken zijn in concept vastgesteld in het Dagelijks Bestuur Groengebied Amstelland op 15 april 2021. Deze stukken liggen nu ter zienswijze bij de raden en de staten. In het Algemeen Bestuur Groengebied Amstelland op 1 juli 2021 worden deze stukken definitef vastgesteld.

Jaarrekening Groengebied Amstelland 2020, versie 30 maart 2021

Infographic Groengebied Amstelland 2020, versie 30 maart 2021

Begrotingswijziging Groengebied Amstelland 2021, versie 30 maart 2021

Programmabegroting Groengebied Amstelland 2022, versie 30 maart 2021