Bestuur

De gemeenten en de provincie Noord-Holland werken samen om het recreatiegebied in stand te houden. Deze samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Groengebied Amstelland. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd. 

Gemeente Ouder-Amstel: burgemeester mevrouw J. Langenacker (voorzitter)
Gemeente Amsterdam: wethouder mevrouw M. van Doorninck, wethouder L. Ivens en wethouder mevrouw S. Kukenheim
Gemeente Amstelveen: wethouder mevrouw F. Gordon
Gemeente Diemen: wethouder J.W. Nuijens
Provincie Noord-Holland: gedeputeerde A. Tekin 

Vergaderingen

De vergaderingen van het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland zijn openbaar toegankelijk. 
Het reglement van orde is hier te bekijken.

Inspreken 
Het is mogelijk om individueel of namens een organisatie in te spreken tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur en in maximaal drie minuten te zeggen wat je van een voorstel of onderwerp vindt. Over agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen kan niet ingesproken worden.
Het is gebruikelijk dat de voorzitter de insprekers kort na aanvang van de vergadering het woord geeft. Wij verzoeken je daarom bij de opening aanwezig te zijn.

De reguliere vergaderingen vinden plaats op het beheerbureau, Amsteldijk-Noord 55, 1183 TE Amstelveen.

De voorzitter bepaalt de volgorde van insprekers. Wij adviseren om de bijdrage kernachtig te formuleren. Achtergrondinformatie graag vooraf toesturen aan het bestuurssecretariaat of meenemen naar de vergadering. Nadat een inspreker zijn woord heeft gedaan, mogen de bestuursleden vragen stellen. Hierbij gaan zij niet in discussie met de inspreker.

Aanmelding inspreken
Wij verzoeken uiterlijk een dag voor de vergadering te melden als je wilt inspreken. Dit kan via dit formulier of telefonisch via 023 520 28 20.

Vergaderdata 2018
Op de hieronder vermelde data vinden de vergaderingen plaats. Zodra de vergaderstukken openbaar zijn, vind je deze hier.

Donderdag 19 april 16:00 tot 17:00 uur
Donderdag 5 juli 15:00 tot 17:00 uur
Donderdag 29 november 09:30 tot 11:30 uur

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de stukken van de openbare vergaderingen van het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland? Download de app iBabs Pro op je mobiel of tablet.

Voor Apple: App store Voor Android: Google Play Op een desktop met Windows 10 of Windows 10 Mobile: Microsoft Store Overige besturingssystemen: www.ibabs.eu

Gebruik bij het inloggen de volgende gegevens:
Site: RecreatieNH
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

Kies vervolgens agendatype: Groengebied Amstelland openbare vergadering AB