Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Groengebied Amstelland. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet.

Verordening financieel beheer

Nota reserves en voorzieningen

Nota activeren, waarderen en afschrijven 

Financieringsstatuut 

Controleverordening