Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Groengebied Amstelland. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet.

Verordening financieel beheer

Nota reserves en voorzieningen

Nota activeren, waarderen en afschrijven 

Financieringsstatuut 

Controleverordening

Financiële stukken:

Onderstaande financiële stukken zijn in het in het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland op 1 juli 2021 vastgesteld.

Jaarrekening Groengebied Amstelland 2020, vastgesteld 8 juli 2021

Infographic Groengebied Amstelland 2020vastgesteld 8 juli 2021

Begrotingswijziging Groengebied Amstelland 2021vastgesteld 8 juli 2021

Programmabegroting Groengebied Amstelland 2022, vastgesteld 8 juli 2021