Vergaderingen

De vergaderingen van het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland zijn openbaar toegankelijk. 
Het reglement van orde is hier te bekijken.

Inspreken 
Het is mogelijk om individueel of namens een organisatie in te spreken tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur en in maximaal drie minuten te zeggen wat je van een voorstel of onderwerp vindt. Over agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen kan niet ingesproken worden.
Het is gebruikelijk dat de voorzitter de insprekers kort na aanvang van de vergadering het woord geeft. Wij verzoeken je daarom bij de opening aanwezig te zijn.

De reguliere vergaderingen vinden normaliter plaats op het beheerbureau: Bankrasweg 1B, 1183 TP Amstelveen. Vanaf 1 januari 2021 vinden de vergaderingen tijdelijk online plaats, zolang de coronamaatregelen het live vergaderingen niet toestaan.  

De voorzitter bepaalt de volgorde van insprekers. Wij adviseren om de bijdrage kernachtig te formuleren. Achtergrondinformatie graag vooraf toesturen aan het bestuurssecretariaat of meenemen naar de vergadering. Nadat een inspreker zijn woord heeft gedaan, mogen de bestuursleden vragen stellen. Hierbij gaan zij niet in discussie met de inspreker.

Aanmelding inspreken
Wij verzoeken uiterlijk een dag voor de vergadering te melden als je wilt inspreken. Dit kan via dit formulier of telefonisch via 023 520 28 00.

Vergaderdata 2021
Op de hieronder vermelde data vinden de vergaderingen plaats. Zodra de vergaderstukken openbaar zijn, vind je deze hier.

Donderdag 20 mei 15:00 - 17:00 uur

Donderdag 1 juli 10:00 - 12:00 uur

Donderdag 25 november 10:00 - 12:00 uur

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de stukken van de openbare vergaderingen van het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland? Download de app iBabs Pro op je mobiel of tablet.

Voor Apple: App store Voor Android: Google Play Op een desktop met Windows 10 of Windows 10 Mobile: Microsoft Store Overige besturingssystemen: www.ibabs.eu

Gebruik bij het inloggen de volgende gegevens:
Site: RecreatieNH
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

Kies vervolgens agendatype: Groengebied Amstelland openbare vergadering AB