Voor bezoekers

ALGEMENE VERORDENING
Bij een bezoek aan de recreatiegebieden in Groengebied Amstelland gaan we er vanuit dat je anderen niet hindert en rekening houdt met de natuur. In de Algemene Verordening staan de regels voor bezoekers.

TERREINHUUR
Groengebied Amstelland geeft bij exclusief en commercieel gebruik van het terrein een Tijdelijke Gebruiks Overeenkomst uit. De aanvraag dient bij voorkeur acht weken voor de datum waarop de wedstrijd of het evenement plaatsvindt te zijn ontvangen. Gebruik daarvoor het formulier aanvraag terreinhuur.

Voor het organiseren van een wedstrijd of evenement is mogelijk een vergunning nodig van de gemeente; gemeente Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel of Diemen.


LEGESVERORDENING
Voor het aanvragen van een vergunning of een andere dienst betaal je kosten. Deze staan beschreven in de legesverordening.

OVERIGE REGELS

Vissen
Als je gaat vissen, heb je een geldige VISpas nodig. Kijk voor meer informatie op: www.sportvisseninnederland.nl.Meer informatie over vissen in en om Amsterdam is te vinden op de website van de Amsterdamse Hengelsportvereniging www.ahv.nl

Wandelen met de hond
Honden zijn welkom in Groengebied Amstelland. Op een aantal plaatsen mogen honden loslopen. In recreatiegebied de Hoge Dijk mag de hond loslopen ten oosten van het spoorwegviaduct. Hier mogen honden ook het water in. In recreatiegebied Ouderkerkerplas ligt aan de westkant van de plas een speciaal ‘hondeneiland'. De stranden zijn verboden voor honden van 15 april tot 15 oktober. Dit heeft te maken met hygiëne. Sommige gebieden zijn het hele jaar verboden voor honden. Dit staat met borden aangegeven. Het hondenbeleid staat ook op de hondenkaart.

Als je met meer dan drie honden op de openbare terreinen wilt wandelen, dien je daarvoor een vergunning aan te vragen bij Groengebied Amstelland via info@groengebied-amstelland.nl.