Met de hond in Diemerpolder-Noord, een aanpassing in de gedragsregels

Publicatiedatum: 3 januari 2018

Aan de buitenkant van Diemen Noord bij rivier De Diem ligt het recreatiegebied Diemerpolder, onderdeel van Groengebied Amstelland.

Op 23 november 2017 heeft het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland besloten de gedragsregels geldende voor het recreatiegebied Diemerpolder-Noord aan te passen.

De Diemerpolder bestaat uit het Pen-bos, Over-Diemen en de Diemerpolder-Noord. De Diemerpolder-Noord heeft landschappelijke, natuurlijke en recreatieve waarde. Hardlopers en fietsers genieten volop van dit polderlandschap en is het een geliefd gebied voor een wandeling met de hond.

Nieuw hondenbeleid Diemerpolder-Noord

Afbeelding: Nieuw hondenbeleid

Het wandelpad, in het geel aangeduid, is het gehele jaar verboden voor honden en voor publiek in de periode gedurende 15 maart tot en met 30 juni. 
De weidepercelen zijn het gehele jaar verboden voor honden en publiek, in het rood aangeduid.
Het losloopgebied, in het groen aangeduid.
In de overige gebiedsdelen dienen de honden op basis van de algemeen geldende regelgeving aangelijnd te zijn.

Aanleiding tot aanpassing hondenbeleid
De klachten over het uitlaten van honden zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Bebording wordt vernield en regelgeving wordt massaal genegeerd. Naar aanleiding van dit probleem zijn begin 2017 de gemeente Diemen, toezichthouders van Groengebied Amstelland en de politie gezamenlijk opgetreden. Uit de evaluatie kwam naar voren dat er gekeken moet worden of het beleid, vastgesteld in 2004, nog van deze tijd is. In navolging op de evaluatie zijn middels terreinbezoek de voorkomende natuurwaarden onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de regels niet meer optimaal zijn afgestemd op het gebruik van het gebied en de voorkomende natuurwaarden.

Op 23 november 2017 heeft het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland besloten op basis van de Algemene Verordening de gedragsregels geldende het recreatiegebied Diemerpolder-Noord aan de passen conform bijgevoegde kaart. Ook de bebording in het gebied zal hierop aangepast worden.

Bekijk hier de officiele uitgave van de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland
Meer nieuws