Geef je mening over de ideeën voor de Diemerscheg

Publicatiedatum: 12 februari 2020

Er zijn verschillende ideeën voor ontwikkelingen in de Diemerscheg. Hoe denk jij hierover?

Ideeën voor groen en recreatie
Hoe maken we de Diemerscheg toekomstbestendig met een gezond evenwicht tussen ontwikkeling en behoud van kwaliteiten? De gemeenten Amsterdam Zuidoost, Weesp, Diemen en Gooise Meren, Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland hebben ideeën opgesteld voor de ontwikkeling van het groen en de recreatie in dit buitengebied tussen de Vecht en het Flevopark. Voorbeelden zijn aantrekkelijke fietsroutes langs de Gaasp en de Vecht, een nat moerasbos in de polder en windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Nu is het de beurt aan bezoekers en bewoners om te reageren op de ideeën. Geef je mening op www.amsterdam.nl/Diemerscheg Dit is mogelijk tot 15 maart.

Toekomstplan 
Vlak bij de Diemerscheg worden de komende jaren veel huizen gebouwd. De behoefte aan hernieuwbare energie neemt toe en er moet meer regenwater vastgehouden worden in het gebied. De veenbodem daalt, waardoor fietspaden wegzakken. De natuur is hier bijzonder: zo komen hier ringslangen en zeldzame heidekikkers voor. Het wordt niet alleen drukker in de Diemerscheg, maar ook de functies van het groen veranderen. Al deze veranderingen maken een Toekomstplan voor de Diemerscheg noodzakelijk.

Planning
De resultaten uit het onderzoek worden meegenomen bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld. Het streven is om dat dit zomer gereed te hebben zodat in het najaar van 2020 kan worden gestart met het opstellen van een beheer- en ontwikkelstrategie voor de Diemerscheg.

 

 

 


Meer nieuws