Vogelseizoen Ouderkerkerplas van start

Publicatiedatum: 10 oktober 2019

Vanaf dinsdag 15 oktober zijn de wandelpaden aan de zuid- en oostzijde van de Ouderkerkerplas weer afgesloten voor publiek. Het wordt dan een rustgebied voor overwinterende watervogels.

Vogels spotten
Vanaf maandag 28 oktober wordt ook de plas zelf weer afgesloten. Halverwege april gaan de plas en de wandelpaden weer open. Tot die tijd kunnen vogelliefhebbers de duizenden smienten, kuifeenden, slobeenden, tafeleenden en diverse soorten ganzen goed bekijken vanuit de vogelkijkhut aan de zuidzijde van de plas.

Ideaal overwintergebied
De Ouderkerkerplas is voor veel soorten vogels de ideale plek om te overwinteren. Het water is een beetje zout en de plas is in het midden erg diep, dat maakt de kans klein dat de plas dichtvriest. Door de plas af te sluiten kunnen de vogels in alle rust naar voedsel zoeken zodat ze na de winter genoeg energie hebben om de terugvlucht naar het noorden te maken.

Op onderstaand kaartje zijn de afgesloten paden met een rode lijn aangegeven. 

2018 Ouderkerkerplas afsluiting winter // afsluiting_voetpad_winter.jpg (55 K)


Meer nieuws