Wilde bijen in Groengebied Amstelland

Publicatiedatum: 1 april 2021

Er leven bijna 360 bijensoorten in ons land, waarvan een groot deel met uitsterven bedreigd wordt. Veel mensen kennen de honingbij, maar hoeveel weet jij over de wilde bij?

Van bloem tot honing
De bijen kunnen we ook wel de kleur-ambassadeurs van de wereld noemen. Deze insecten spelen namelijk een belangrijke rol voor de bestuiving van bloemen. Ze zorgen dus voor kleur in onze tuinen en het landschap!

Bij het grote publiek staan bijen met name bekend als honingleveranciers, die in grote volken in speciale bijenkasten leven. Waar imkers, goed beschermd in witte pakken, onder begeleiding van beschermende rook de honing oogsten. Omdat de honingbij niet tot nauwelijks in het wild voorkomt en door de mens wordt verzorgd, wordt deze niet tot de wilde bijen gerekend.

Wilde bijen in het nauw
Er zijn vele soorten wilde bijen in Nederland. Deze leven vaak alleen of in kleine volkjes. En heel belangrijk om bij stil te staan: de wilde bijen verkeren in zwaar weer. Terwijl ze met oog op onze voedselvoorziening heel belangrijk zijn! Zo’n tachtig procent van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Voor de productie van ons voedsel spelen bijen dus een cruciale rol.

2021 Bij in bloem // wilde_bij.jpg (26 K)

Wat de belangrijkste oorzaken zijn voor de achteruitgang van de wilde bij? Het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Als direct gevolg van de verstedelijking, intensieve grootschalige landbouw en het strakke beheer van groen in ons land. Kortgezegd: bijen zijn er niet bij gebaat dat steeds meer natuur onder bakstenen, beton en tegels bedekt raakt. Ook het verdwijnen van veel bloemen uit bermen en het kortwieken van grasvelden draagt bij aan een slechtere leefomgeving voor de bij.

De wilde bij in Amsterdam
In 2019 is gemeente Amsterdam begonnen met onderzoek doen naar de populaties van broedvogels, wilde bijen en vleermuizen in de stadsparken. In het Gaasperpark zijn bij het laatste onderzoek maar liefst 42 soorten wilde bijen gezien. Een uitzonderlijke vondst in laatstgenoemde park was de weidebij, een bij die sinds 1950 die niet meer in Amsterdam was gespot. Een ontwikkeling waar we ook bij Groengebied Amstelland erg blij mee zijn; het creëren van de juiste leefomstandigheden voor bijen staat bij ons hoog in het vaandel.

Wat doen we precies voor de wilde bij in Groengebied Amstelland?
Wilden bijen houden van niet al te netjes beheerde parken of tuinen. Helaas wordt veel groen zo intensief beheerd, dat er voor de wilde bijen (en andere diersoorten) weinig te scharrelen valt. Groengebied Amstelland houdt hier in haar beheer juist rekening mee, door zoomen langs bosschages en waterpartijen te laten staan. Zodat dit voldoende gelegenheid tot scharrelen biedt!

2021 Bloemenweide // bloemenweide.jpg (62 K)

Ook in de bosschages zelf ruimen we niet alles op. Dood hout laten we bijvoorbeeld vaak liggen, zodat de natuur ook hier zijn gang kan gaan. Er kunnen schimmels (paddenstoelen) groeien en het insectenleven kan zich hier uitbreiden, waardoor er weer vogels op af komen. Zo ontstaat er een mooi mini-ecosysteem. En om het cirkeltje rond te maken: de grondstoffen die hier vrijkomen, komen weer ten goede aan de planten, struiken en bomen. 

Thuis iets doen voor de bij
Wilde bijen zijn dol op nectar en stuifmeel, die ze in bloemen vinden. Als je de bij een handje wilt helpen, dan zet je veel verschillende soorten bloemen in de tuin en creëer je wat rommelige plekjes. Bijen nestelen vaak in de grond, dus vinden het prettig als je tuin wat ruige hoekjes heeft, Kies vooral voor inheemse bloemen, die in verschillende seizoenen bloeien. Zodat er het liefst van februari tot november iets te bloeien staat!


Meer nieuws