Beleid Groengebied Amstelland

Sprong naar de toekomst - ambitiedocument // jongetje_springen_slootje_-_klein.jpg (62 K)

(afbeelding: jongetje springt over een slootje heen)

Sprong naar de Toekomst (2023 - 2033)

Vanaf 2020 heeft Groengebied Amstelland samen met andere partijen gewerkt aan het ambitiedocument Sprong naar de Toekomst 2023 – 2033. In november 2023 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap Groengebied Amstelland het ambitiedocument vastgesteld. Het document is een prachtige basis voor toekomstige ontwikkelingen in recreatiegebieden als de Ouderkerkerplas, de polders in Amstelland of de Gaasperplas. Naar verwachting beslist het algemeen bestuur eind 2024 over een concept uitvoeringsplan met financiële scenario’s. Begin 2025 is het uitvoeringsprogramma waarschijnlijk beschikbaar. Tot die tijd zijn de vastgestelde ambities richtinggevend voor het beheer en de projecten van Groengebied Amstelland.

Speerpunten

Er is ingezet op drie speerpunten:

  • Betere spreiding van de toenemende recreatiedruk

  • Verbreden van het recreatief aanbod 

  • Grotere biodiversiteit van flora en fauna

Download het ambitiedocument.

Evenementenbeleid Groengebied Amstelland

Om in te spelen op de maatschappelijke behoefte aan evenementen in het groen heeft Groengebied Amstelland in een beleidskader de mogelijkheden aangegeven. Vanaf half september 2021 is een nieuw evenementenbeleid opgesteld.

In de Algemene Verordening is vastgelegd dat de vergunningverlening voor evenementen de verantwoordelijkheid van de gemeente is: gemeente Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen.

 
Groengebied Amstelland geeft bij exclusief en commercieel gebruik van een terrein wel de Tijdelijke Gebruiks Overeenkomst uit.

Download de quikscan Flora- en Faunawet evenement Gaasperplas.