Aanmelden terreingebruik

In Groengebied Amstelland kun je op veel verschillende manieren het buitenleven ontdekken. Wil je bijvoorbeeld bootcamp lessen geven of een wandeling organiseren? Dat kan. Er zijn talloze mogelijkheden in onze gebieden om evenementen of activiteiten te organiseren. Echter kan dit niet altijd en overal, voordat je iets organiseert is er toestemming nodig van het Recreatieschap.

Beoordelen van het evenement en of activiteit
We letten altijd op de veiligheid, de impact op onze flora en fauna en of het terrein niet al in gebruik is door andere partijen. In de Algemene Verordening kun je alle regels voor bezoekers teruglezen. Soms is het nodig om nadere afspraken te maken over het gebruik en zijn hier kosten aan verbonden. We denken graag met je mee.

Bij exclusief en commercieel gebruik van het terrein geeft Groengebied Amstelland een Tijdelijke Gebruiksovereenkomst uit. De kosten die worden gemaakt voor het verstrekken van een vergunning of een andere dienst zijn vastgelegd in de legesverordening

Toestemming aanvragen
Toestemming vraag je aan door het formulier aanmelden terreingebruik in te vullen. Let op: de aanvraag dient  minimaal acht weken voor de datum waarop het gebruik van het terrein plaatsvindt te zijn ontvangen. 

Naast toestemming van het Recreatieschap Groengebied Amstelland kan ook goedkeuring of een vergunning nodig zijn van de gemeente Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel of Diemen en/of enig ander (overheids)orgaan. Je bent als organisator zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een vergunning of het melden van het evenement bij de gemeente en/of de provincie en het naleven van de voorwaarden en geldende regelgeving.