Loket Omgevingsinitiatieven in Groengebied Amstelland

Bewoners en organisaties in of in de directe omgeving van onze recreatiegebieden kunnen tot eind 2024 financiële steun aanvragen voor kansrijke lokale omgevingsinitiatieven die bijdragen aan de doelen van onze recreatiegebieden. Heb je een mooi idee? Draagt het bij aan de bovengenoemde doelen? Lees hieronder hoe het werkt

Waarvoor kun je financiële steun aanvragen?

Het loket omgevingsinitiatieven is ingericht voor financiële steun aan initiatieven die binnen het werkgebied van de recreatiegebieden van Groengebied Amstelland vallen of plaatsvinden en die een verbetering opleveren binnen het werkgebied van Groengebied Amstelland. Het gaat hierbij om initiatieven die nog niet worden aangeboden door bestaande organisaties en vanwege haar kleinschaligheid niet in aanmerking zouden kunnen komen voor ‘grotere’ subsidieregelingen. Voorbeelden zijn: initiatieven voor onderzoek, extra voorzieningen, verminderen van (zwerf)afval, opknappen van bankjes, gebiedspromotie, etc. Het loket is een pilot, die loopt tot eind 2024. Mocht het loket goed bevallen en interessante projecten opleveren, dan bestaat de kans op verlenging van de periode.

Het maximumbedrag dat je kunt aanvragen is € 3.000,-. We kennen aan maximaal vijf projecten financiële steun toe.

Meer informatie over de voorwaarden

2023 Vrijwilligers voedselbos // voedselbos_vrijwilligers_boom_planten_-_klein.jpg (40 K)

Aanvraag indienen

Heb je een interessant project of plan voor je activiteit? Dan kun je een aanvraag indienen bij Groengebied Amstelland.

Meer informatie Aanvraag indienen

Na je project

Is je project afgerond, dan stuur je ons een verslag toe. Hier kun je lezen wat je daar precies voor moet doen.

Meer informatie Verslag indienen

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat je behoefte hebt aan wat extra uitleg over de voorwaarden of de aanvraag. Of een vraag hebt over het maken van een verslag.
Mail naar ondernemersloket@recreatienoordholland.nl. We helpen je graag!