Voor ondernemers

Ben je op zoek naar een locatie in een sfeervolle natuurlijke omgeving?
Denk dan bijvoorbeeld eens aan de Ouderkerkerplas of een andere lokatie in Groengebied Amstelland. De terreinen beschikken over uitgebreide nutsfaciliteiten, zijn bereikbaar via meerdere toegangswegen en hebben voldoende parkeerruimte. 

Contactpersonen

Voor evenementen met minder dan 5.000 bezoekers neem je contact op met:
Henk Meuleman, telefoon: 020 - 4965656, e-mail: hmeuleman@recreatienoordholland.nl

Voor evenementen met meer dan 5.000 bezoekers neem je contact op met:
Mark Schoots, telefoon: 06 - 54375849, e-mail: mschoots@recreatienoordholland.nl

Voor het aanvragen van exclusief terreingebruik kun je ook gebruik maken van het formulier aanvraag terreinhuur.

Let op!
Voor het aanvragen van een evenement kan ook vergunning van de betreffende gemeente nodig zijn. 

VENTVERGUNNING
Ook voor het aanvragen van een ventvergunning/vergunning voor een tijdelijke standplaats is vergunning nodig van het groengebied. Neem hiervoor contact op met Henk Meuleman: 020 - 496 56 56.


OP ZOEK NAAR NIEUWE ONDERNEMERS
Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe ondernemers die op unieke locaties in Groengebied Amstelland recreatievoorzieningen kunnen realiseren. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Mark Fransen via e-mail: ondernemersloket@recreatienoordholland.nl


AANBESTEDINGSRICHTLIJN  
Bekijk de aanbestedingsrichtlijn

ONDERMANDAAT
Bekijk de ondermandaatsregeling.


LEGESVERORDENING
De kosten die worden gemaakt voor het verstrekken van een vergunning of een andere dienst zijn vastgelegd in de legesverordeing.

OVERIGE REGELINGEN

Mandaat machtigingsbesluit tbv hoofd uitvoeringsorganistie

Organisatieverordening - regeling basismandaat 

Raamovereenkomst uitvoering werkzaamheden