Zwemwaterkwaliteit Gaasperplas Strand Zuidoever

Zwemmen - blauw bord Gaasperplas // blauw_bord_gaasperplas_-_klein.jpg (48 K)

Kan je er nou wel of niet veilig zwemmen? Graag leggen we het uit en geven je een actueel overzicht over de zwemwaterkwaliteit voor het strand aan de zuidzijde van de Gaasperplas.

ACTUELE ZWEMWATERKWALITEIT STRAND ZUIDOEVER GAASPERPLAS: UITSTEKEND (22 augustus 2022)

Meetgegevens
Elke twee weken verzorgt een extern bedrijf namens de Provincie Noord-Holland de meting van de waterkwaliteit. Deze metingen staan ook op zwemwater.nl (bij tabblad Meetgegevens). Er wordt gemeten of bepaalde bacteriën (intestinale enterokokken (IE) en Escherichia Coli (E. coli)) in het water voorkomen. Beide bacteriesoorten komen voor in de ontlasting van mensen en dieren en zijn een goede aanwijzing voor de zwemwaterkwaliteit. Ook inspecteert het bedrijf een zwemwaterplek op andere soorten van vervuiling, zoals blauwalgen of andere giftige algen en veiligheid.

Dit zijn de metingen van maandag 22 augustus 2022. Je ziet dat de gemeten waarden goed zijn en ver onder de risiconorm zitten. Je kunt veilig zwemmen bij het strand aan de Zuidoever van de Gaasperplas.

Zwemmen - meting 1 20220822 // 20220822_meting_1.jpg (10 K)

Je ziet hier dat de metingen ver onder de gele lijn (bovenin het schema bij 400) blijven. Het water is heel schoon! Die lijn geeft het risico voor je gezondheid aan. Als een meting boven de gele lijn van 400 n/dl uitkomt, dan betekent het dat het water niet veilig is om te gaan zwemmen. Je kan er dan echt ziek van worden.

Zwemmen - meting 2 20220822 // 20220822_meting_2.jpg (9 K)

Je ziet hier dat de metingen ver onder de gele lijn (bovenin het schema bij 1800) blijven. Het water is heel schoon! Die lijn geeft het risico voor je gezondheid aan. Als een meting boven de gele lijn van 1800 n/dl uitkomt, dan betekent het dat het water niet veilig is om te gaan zwemmen. Je kan er dan echt ziek van worden.

Maar waarom 'slecht' en 'negatief advies'?

We verwijzen iedereen altijd naar de website zwemwater.nl voor actuele informatie. Maar waarom staat daar dan dat het zwemwater ‘slecht’ is met een 'negatief zwemadvies'? Hoe moet je die informatie precies lezen?

Als je op zwemwater.nl zoekt op Gaasperplas, strand zuidoever, en op de kaart op de cirkel klikt, dan lees je aan de rechterkant (bij tabblad Algemeen):

Zwemmen - Gaasperplas waarschuwing zwemwater.nl // 20220616_gaasperplas_waarschuwing.jpg (32 K)

Negatief zwemadvies (vanaf 21-04-2022 tot 15-10-2022)

Zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Deze zwemwaterlocatie is ingedeeld in de waterkwaliteitsklasse “slecht” en heeft daardoor een permanent negatief zwemadvies. Deze klasse wordt bepaald op basis van bacteriologisch onderzoek over een periode van vier jaar in de indeling, “uitstekend”, “goed”, “aanvaardbaar” of “slecht”. Dit zegt iets over de kans op het krijgen van huid-, maag- of darmklachten. Bij "slecht" is de kans groter dan bij "uitstekend". Dit gaat NIET over de actuele kwaliteit van het water. Als daar iets mee aan de hand is, wordt dat hierboven en ter plaatse aangegeven.

Betekenis:
Het advies geldt voor de afgelopen vier jaar. Een aantal jaar geleden was de waterkwaliteit van de Gaasperplas inderdaad minder goed. Onze beheerafdeling heeft in samenwerking met het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht hard gewerkt om de waterkwaliteit te verbeteren. Door de juiste maatregelen zijn de gemeten waarden nu prima. Alleen: de beoordeling is over de afgelopen 4 jaar. En daarom krijgen we nog steeds het negatieve zwemadvies voor het hele zwemseizoen 2022!

Ook staat er op de website uitleg over het informatiebord op het strand.

Zwemmen - Gaasperplas toelichting zwemwater.nl // 20220616_gaasperplas_toelichting_waterkwaliteit.jpg (36 K)

Informatiebord

Deze zwemwaterlocatie is ingedeeld in de waterkwaliteitsklasse “slecht” en heeft daardoor een permanent negatief zwemadvies. Deze klasse wordt bepaald op basis van bacteriologisch onderzoek over een periode van vier jaar in de indeling, “uitstekend”, “goed”, “aanvaardbaar” of “slecht”. Dit zegt iets over de kans op het krijgen van huid-, maag- of darmklachten. Bij "slecht" is de kans groter dan bij "uitstekend". Dit gaat NIET over de actuele kwaliteit van het water. Als daar iets mee aan de hand is, wordt dat hierboven (bij het eerste stukje tekst – redactie GGA) en ter plaatse (op het bord op het strand – redactie GGA) aangegeven.

De zwemlocatie ligt aan de zuidzijde van de Gaasperplas, er is een breed strand en een ligweide.

Betekenis:
Let vooral op de zin 'Dit gaat NIET over de actuele kwaliteit van het water'. Het smalle onderbord plaatst het controlerende bedrijf onder het hoofdbord als er op dat moment iets mis is met het water. Het zegt iets over de actuele waterkwaliteit. Dit wil je weten als je daadwerkelijk wil gaan zwemmen. 

  1. Hangt er GEEN extra onderbord onder het blauwe informatiebord op het strand, dan is de zwemwaterkwaliteit prima.
  2. Hangt er WEL een onderbord, dan staat daar de waarschuwing of het verbod. Bijvoorbeeld dat je beter niet kan gaan zwemmen omdat er blauwalg in het water zit, waar je goed ziek van kan worden.

Onderbord

Zo ziet een onderbord eruit:

Zwemmen - onderbord waarschuwing // onderbord_met_waarschuwing_blauwalg_-_klein.jpg (23 K)

Dit is een waarschuwingsbord. Nu loop je de kans last van je huid en buik te krijgen.

Of je ziet een rood onderbord:

Zwemmen - onderbord negatief zwemadvies // onderbord_negatief_zwemadvies_-_klein.jpg (48 K)

Dit is een negatief zwemadviesbord. Nu loop je grote kans last van je huid en buik te krijgen. Ga bij dit waarschuwingsbord niet zwemmen!