Baggerwerkzaamheden waterpartijen recreatiegebied Gaasperzoom

Publicatiedatum: 14 oktober 2020

Om de waterdiepte en waterkwaliteit op peil te houden is het nodig om de sloten (watergangen) in het recreatiegebied Gaasperzoom bij de wijken Gein 3 en Gein 4 te baggeren.

Dit werk kan alleen in de wintermaanden plaatsvinden. Daarom bestaat de uitvoering uit twee fasen. De eerste fase was begin dit jaar en de tweede fase loopt in november en december.

Baggeren noodzakelijk

Door de jaren heen is er door afgevallen boombladeren en ander dood plantaardig materiaal een laag bagger op de bodem van de watergangen ontstaan. De waterdiepte neemt hierdoor af ten koste van de doorstroming. Ook raakt het water steeds voedselrijker met een negatief effect op de waterkwaliteit. Daarom is het wegbaggeren van de sliblaag op de bodem eens in de 20 à 30 jaar noodzakelijk.

(Tekst gaat onder onderstaande afbeeldingen verder)

2020 Baggeren Gaasperzoom totaaloverzicht // situatie_gaasperzoom_-_totaal_overzicht.jpg (39 K) 2020 Baggeren Gaasperzoom detailoverzicht // locatie_baggerwerk_gaasperzoom_fase_2_-_detailoverzicht.jpg (45 K)

Speciale droogvakken op velden
Naast de watergangen is geen geschikt terrein om de bagger neer te leggen. Daarom richt de aannemer twee plekken op nabije grasvelden in om de bagger te storten. Dit zijn zogenaamde ontvangstdepots waar de bagger in moet opdrogen. Om te voorkomen dat mensen en honden door de bagger lopen, worden er hekken rondom de droogvakken gezet en staan er waarschuwingsborden. Het hondenlosloopgebied is daardoor een stuk kleiner.

Lange droogtijd

Het drogen van bagger duurt lang. Na ongeveer 1,5 jaar is de bagger zover gedroogd dat het restant in de ondergrond verwerkt kan worden en het terrein ingezaaid. Als het gras voldoende is gegroeid, zijn de velden weer beschikbaar voor recreanten. Naar verwachting is dat in de zomer van 2022.

Vragen

Mail voor vragen en meer informatie naar de beheerder van Groengebied Amstelland:  info@groengebied-amstelland.nl.

Meer informatie over de eerste fase


Meer nieuws