2024 Middelpolder

Meer en minder bomen in Middelpolder

Publicatiedatum: 23 februari 2024

Vanaf 26 februari tot en met eind december gaat ons beheer in recreatiegebied de Middelpolder (naast Amstelveen) onderhoud aan de bomen uitvoeren.

Goed bosonderhoud, of met een duur woord bosrevitalisering, is nodig om het bos gezond en veilig te houden. Met subsidie van de Provincie Noord-Holland kunnen we dit uitvoeren.

Gezond en veilig

Een van de manieren om voor bossen te zorgen is zogenaamde dunning. Door het uitdunnen van een stuk bos krijgen andere soorten bomen en planten de kans om te groeien. In een deel van de Middelpolder staan veel essen die zijn aangetast door de Essentaksterfte. Door de ziekte verzwakken de essen waardoor de bomen na verloop van tijd dood gaan. Om veiligheidsredenen worden de zieke bomen weggehaald. We willen niet dat wandelaars geraakt worden door een omvallende es. Tijdens de dunningswerkzaamheden sluiten we de paden niet af. Je kunt veilig, zonder omleidingen van de paden gebruik maken.

Dood hout voor meer biodiversiteit

In bepaalde delen kan het bos er wat kaler uit komen te zien, maar in alle percelen laten we het gekapte hout van de bomen liggen. Het dode hout is nuttig voor veel dieren en planten. Onder andere paddenstoelen groeien goed op dood hout en sommige insecten en kleinere dieren kunnen leven van het dode hout. Om alle dieren, planten en schimmels een kans te geven, moeten ook alle fasen van de boom aanwezig zijn: van jonge scheut tot en met een dode boom, van rechtop tot uiteindelijk liggend. In dood hout kunnen kevers, wilde bijen, nachtvlinders, mieren en andere insecten hun nesten bouwen.

Tekst gaat onder afbeelding verder

2024 Middelpolder plattegrond bosrevitalisering overzicht // middelpolder_overzicht_aanplant_bomen_-_klein.jpg (71 K)

Plattegrond drie bosvakken voor bomenaanplant in Middelpolder

Bomen planten

Naast het dunnen van stukken bos gaan we ook weer bomen en struiken bijplanten. Dit gaan we doen in de vroege herfst; september of oktober. Het is een diverse bomen en struikenmix: bijvoorbeeld de zoete kers en veel hazelaars. Deze bomen kunnen goed tegen de vochtige grond in de Middelpolder. Verder planten we besdragende struiken, die voor voedsel voor vogels zorgen. Het nieuwe sporkehout bloeit van mei - september en is een belangrijke waardplant voor de citroenvlinder.

Het idee is om met kinderen van basisscholen uit de buurt de bomen en struiken samen te gaan planten. We gaan 20 bomen en 650 struiken in de buurt van de rioolzuivering planten (A), aan de rand van het bos (B) bij de Bankrasweg en bij de Escapade (C), vlakbij de brandweerkazerne. Op het kaartje zijn de drie stukken bos aangegeven. Kortom: meer ruimte voor gezonde bomen, zieke en dode bomen verwijderen en teruggeven aan de natuur en nieuwe en diverse mix van bomen en struiken aanplanten voor meer biodiversiteit. 

Vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden of het planten van de bomen? Je kunt je vraag stellen aan de afdeling beheer via de meldknop bovenaan de hoofdpagina van onze website.

 


Meer nieuws