Recreatiegebied Gaasperplas kan straks weer 40 jaar mee

Publicatiedatum: 31 maart 2021

De gemeente gaat de Gaasperplas en het omliggende park opknappen en aantrekkelijker maken voor mens en natuur.

Na de verdere uitwerking van het Toekomstplan Gaasperplas wordt in 2023 gestart met onder andere de verbetering van het rondje Gaasperplas voor fietsers en voetgangers, de aanpak van de hoofdentree en het verhogen van natuurwaarden door een deel van het park ‘terug te geven aan de natuur’.


Ruim 40 jaar na het ontstaan van de Gaasperplas is het tijd om het park aan te pakken zodat het weer 40 jaar mee kan. De Gaasperplas en omgeving moet een plek worden waar alle Amsterdammers en buren uit de regio uitgebreid van de natuur kunnen genieten, kunnen recreëren en sporten. Dagelijks Bestuurslid Zuidoost en portefeuillehouder Openbare Ruimte en Groen Jakob Wedemeijer: “De Gaasperplas moet door velen nog ontdekt worden. Dat willen we stimuleren met een aantrekkelijk, goed onderhouden park waarin natuur en recreatie goed op elkaar zijn afgestemd. Dit plan is tot stand gekomen door middel van een intensief participatietraject, waarin bewoners, organisaties en anderen in de omgeving hebben meegedacht over de invulling van het toekomstplan. We willen gebruikers van het park ook in het vervolgtraject betrokken houden.”


Paden, poelen en entree
De gemeente begint naar verwachting in 2023 met de uitvoering van de plannen voor het park. Met het budget dat nu beschikbaar is gekomen wordt onder meer een aaneengesloten fiets- en voetpad rondom de plas gerealiseerd en hoeven wandelaars en fietsers niet langer van de rijbaan gebruik te maken. De aanpassingen aan het fietsnetwerk dragen bij aan een betere oriëntatie, met zicht op de plas. Verder wordt met de aanleg van de zwempoelen een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de recreatiemogelijkheden. Ook de hoofdentree wordt aangepakt.

Recreatie
In het ontwerp zijn twee nieuwe zwemlocaties opgenomen aan de noordzijde, waarvan één een zwemstoep krijgt zodat ook mindervaliden gemakkelijk bij het water kunnen komen. De speelweide bij kinderspeelparadijs Ballorig wordt uitgebreid met sporten spelfaciliteiten en er worden bomen bij geplant voor meer schaduw. Voor kinderen komt er een speelen klimbos. Aan de zuidzijde komen meer wandelroutes, zodat ook hier een wandelrondje ontstaat. Het ruiterrondje om de plas wordt hersteld. De weide aan de westzijde wordt ruimte vrijgemaakt voor popupevenementen en cultuuruitingen. Barbecueën aan de Gaasperplas is een geliefde bezigheid en zal binnen aangegeven zones beter gefaciliteerd worden met vaste barbecues en afvalbakken voor kolen. Er komt een brug ten zuiden van het bastion waar kano’s onderdoor kunnen varen. De waterlopen in het Floriadeterrein worden zo toegankelijk voor kano’s en kleine roeibootjes. Voor het park zijn er kansen om de druk te verkleinen en de natuur meer ongestoorde ruimte te geven door een alternatieve route voor open afbouw van de evenementen te maken en in te zetten op zonering van recreatiedelen en natuurdelen.

Kader voor verdere uitwerking
Het Toekomstplan Gaasperplas is een kader voor verdere uitwerking van de plannen. Voor de Gaasperplas bestaan uiteenlopende wensen en ambities. Om daaraan tegemoet te komen wordt het park verdeeld in zones. In de natuurzone heeft de natuur voorrang. De biodiversiteit en natuurbeleving worden hier vergroot. In de recreatiezones is plaats voor de toevoeging van sportvoorzieningen en zwemlocaties. Deze zones vallen grotendeels samen met de plekken waar nu al meer recreatievoorzieningen zijn en evenementen zijn toegestaan.

Groen, natuur en rust
In het plan wordt de natuur versterkt. In de natuurzone wordt de variatie aan planten vergroot door meer water en zonnige natuurvriendelijke oevers te maken. Voor de vogels wordt meer besdragende beplanting aangebracht en voor de insecten meer bloemrijk gras. Voor vleermuizen wordt langs het zuidelijke bromfietspad vleermuisverlichting aangebracht. Aan de noordoostkant wordt een deel van het park ‘teruggegeven aan de natuur’. Dat gebeurt door het gebied in het broedseizoen ontoegankelijk te maken voor bezoekers.

Het snoer verbindt de kralen
Bijzondere plekken (kralen) worden rondom de hele plas gefaciliteerd. Deze plekken worden met elkaar verbonden door het rondje om de plas. Deze kralen zijn onder meer het oude Floriadeterrein met de bijzondere bomen en de tuinenvallei. Een beeldentuin kan hieraan toegevoegd worden. Op de grote ligweides is ruimte voor vrije sport en op sommige plekken wordt een zwemplek toegevoegd. Meer oostelijk en zuidelijk is ruimte voor natuurbeleving en een natuurwandeling. Aan de zuidzijde en de noordwestzijde vormen de watersportverenigingen de kralen in het park.

Raadpleeg voor meer informatie de website van Gemeente Amsterdam. 


Meer nieuws