2024 Omzagen boom met kettingzaag

Verwijderen en vervangen dode of zieke essen Gaasperplas

Publicatiedatum: 4 maart 2024

Aan de zuidwestkant van Gaasperplas evenwijdig aan de Langbroekdreef staat langs het voetpad een rij essenbomen. Vanaf dinsdag 5 maart laten wij 30 dode en ernstig zieke bomen weghalen.

Na het broedseizoen verwijderen we de wortels van de oude bomen en in het najaar planten we 30 nieuwe bomen terug.

De essen in het park hebben een aantal jaar geleden een drastische snoeibeurt gekregen vanwege de essentaksterfte. De meeste van deze bomen hebben de snoeibeurt overleefd en zijn zelfs er iets beter aan toe. Zo’n 30 stuks zijn er echter zo slecht aan toe, dat ze niet meer te redden zijn. Sommigen daarvan zijn zelfs al helemaal dood.

Tekst gaat onder afbeelding verder

2024 Foto laan met dode essen Gaasperplas // foto_locatie_dode_essen_lang_pad.png (570 K)

Afbeelding: luchtfoto essenlaan met dode bomen

Hoewel de bomen niet gevaarlijk zijn voor langslopende mensen en nog stevig in de grond staan na diverse stormen, willen we liever de bomen vervangen voor nieuwe bomen. Ook in de aankomende jaren willen we afstervende bomen vervangen door gezonde nieuwe bomen.

Tekst gaat onder afbeelding verder

2024 Plattegrond locatie essen voor bomenkap // plattegrond_met_aanduiding_bomenrij_dode_zieke_essen.png (1,131 K)

Afbeelding: plattegrond zuidwestlocatie essenlaan Gaasperplas

Quickscan Flora en Fauna

De Gemeente Amsterdam moet een kapvergunning afgeven voor het verwijderen van dode bomen. Bureau Natuurzorg heeft voor ons een QuickScan Flora en Fauna uitgevoerd. Het bleek dat het verwijderen van de bomen geen impact heeft op watervogels en overige broedvogels, vleermuizen, overige zoogdieren, amfibieën en reptielen en bijzondere of beschermde flora of fauna. Er waren geen bezette nesten aanwezig en die worden daar ook niet meer verwacht. Veel van de hiervoor opgesomde soorten waren domweg niet aanwezig. Op basis daarvan is de kapvergunning door de gemeente verleend.

Bekijk de verleende kapvergunning

Bekijk de QuickScan Flora en Fauna

Nieuwe bomen in najaar

Na het broedseizoen verwijderen we de wortels van de oude bomen en storten in de gaten speciale boomgrond. In het najaar, wanneer planten in rust zijn, gaan we er een aantal andere boomsoorten planten; dus geen essen meer. Deze bomen zijn al wat groter met een stamdoorsnede van zo'n 20 - 25 cm. We kiezen voor afwisseling en wellicht ook voor soorten die zogenaamde drachtbomen voor insecten zijn. Dat is belangrijk voor de biodiversiteit van dat gebied. De gemeente Amsterdam voert na afloop een controle uit om vast te stellen of wij ons aan de regels voor herplanting hebben gehouden.

Vragen?

Heb je een vraag of het kappen en herplanten van de bomen? Stel je vraag via de meldknop op de homepage aan onze beheermedewerkers.


Meer nieuws