Vogelkijkhut weer open voor publiek

Publicatiedatum: 25 februari 2019

Een sopje, een likje verf en nieuwe houtsnippers: de vogelkijkhut bij het Landje van Geijsel ligt klaar voor iedereen die van vogels houdt!

Foto: Naomi Heidinga

Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep hebben de hut onder handen genomen. Het interieur is gesopt, het paadje vrijgemaakt van onkruid en er liggen nieuwe houtsnippers rond het gebouw, die helpen voorkomen dat het een modderige bedoeling wordt. Groengebied Amstelland heeft schilders ingehuurd die de buitenkant van een nieuw laagje verf hebben voorzien. De schilders hebben ook nog mogen helpen om de nestkasjes voor de huiszwaluwen op te hangen.

Het idee voor de nestjes komt van Alphons Vogel, lid van de Vogelwerkgroep. Sinds de jaren zeventig is het aantal huiszwaluwen in Nederland fors afgenomen. Dit heeft met verschillende factoren te maken. De huiszwaluw nestelt vooral onder dakoverstekken van huizen en onder bruggen. "Ze zijn dus erg afhankelijk van mensen," aldus ecologe Dagmar Heidinga. "Hun nesten zijn buiten het broedseizoen niet wettelijk beschermd, dus als een huis of brug gesloopt wordt, moeten de huiszwaluwen op zoek naar een nieuwe plek." Moderne woningen zijn lang niet altijd geschikt voor zwaluwen, waardoor het aantal nestelgelegenheden terugloopt. De zwaluwen komen vanaf half april uit Afrika naar ons land. De huiszwaluw eet een enorme hoeveelheid vliegende insecten, zoals muggen.

Of de zwaluwen hun weg weten te vinden naar de hut bij het Landje van Geijsel is nog even de vraag. De grutto’s zijn inmiddels al wel gearriveerd. Ze kunnen er even bijtanken na een lange reis uit het zuiden. Op het ondergelopen weiland is voldoende voedsel te vinden. Naast grutto's zijn onder meer kemphanen gesignaleerd, verschillende wilde eenden en een grote groep scholeksters. Het wachten is op andere vogels, zoals wulpen, steltlopers en lepelaars.

Sinds 1999 zet boer Jan Geijsel jaarlijks van half februari tot half april negen hectare land onder water. Zo ontstaat een plas-dras gebied, een ideale plek voor vogels die terugkomen uit hun overwinteringsgebieden. Elk jaar maken de leden van werkgroep de kijkhut schoon, die eigendom is van Groengebied Amstelland. De hut is nu vrij toegankelijk voor het publiek. Vanaf de bovenverdieping is er uitzicht over het landje en er zijn kijksleuven in de muur. Naast de schuur is er ruimte om met verrekijkers en telescopen de vogels te bewonderen.

Bekijk onze agenda of je binnenkort op excursie kan!


Meer nieuws