Werkzaamheden bruggen Gaaspermolenpad

Publicatiedatum: 31 maart 2019

Provincie Noord-Holland voert herstelwerkzaamheden uit aan het fietspad Gaaspermolenpad in Amsterdam, nabij Driemond. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van brugopgangen in het fietspad.

Door verzakking van het gebied sluit het brugdek niet meer goed aan op het fietspad. Dit kan tot een gevaarlijke situatie voor de fietser leiden.

De werkzaamheden starten op maandag 1 april 07.00 uur. Naar verwachting is de aannemer uiterlijk vrijdag 19 april 16.00 uur klaar met het werk. Het Gaaspermolenpad is gedurende de werkzaamheden afgesloten. Er is een omleidingsroute ingesteld via de Lange Stammerdijk en het Laarzenpad. Volg ter plaatse de gele omleidingsborden. Voorafgaand voert een ecoloog een schouw uit om te speuren naar eventuele nesten van onder andere eenden, zwaluwen of duiven.

Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van het natuurproject Diemerscheg, uitgevoerd door de provincie Noord-Holland. In dit project worden ten zuiden van Amsterdam een serie natuurgebiedjes ingericht of verbeterd, inclusief enkele recreatieve elementen. Deze gebiedjes dragen bij aan het compleet maken van het Nationaal Natuurnetwerk en zijn deels ook natuurcompensatie voor nieuwe infrastructuur van Rijkswaterstaat.

Meer informatie
Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden en omleidingsroutes zijn ook te volgen via Twitter (@ProvincieNH).


Meer nieuws