Broedseizoen 2017 Kievit

Het broedseizoen gaat weer van start

Publicatiedatum: 14 maart 2024

Het broedseizoen van (weide)vogels gaat vandaag weer van start. Weidevogels zoals de grutto, kievit en scholekster gaan op zoek naar een broedplek om ongestoord hun eieren uit te broeden.

De lentemaanden zijn een cruciale periode waarin het van groot belang is om de natuur haar rust te gunnen. Wij vragen net als andere terreinbeherende organisaties aan bezoekers om de natuur een handje te helpen door de regels in de recreatiegebieden te respecteren. Door op de paden te blijven, de hond dichtbij aan de lijn te houden en afval mee naar huis te nemen.

Afsluiting fiets- en wandelpaden
Wij houden natuurlijk graag rekening met de broedende vogels. Daarom zijn verschillende (fiets)paden in het gebied van vrijdag 15 maart tot zaterdag 15 juni 2024 met hekken afgesloten.

Waar zijn afsluitingen?
De afsluitingen zijn in:

  • De Klein Duivendrechtsepolder (het fiets-/wandelpad en het laarzenpad)
  • Vanuit Middelpolder (vanaf laarzenpaden)
  • Vanuit Diemerpolder (vanaf weilandpaden)

Alternatieve fietsroute
Wil je toch in de Duivendrechtse Polder fietsen? Maak dan gebruik van de fietspaden in Over-Amstel. De polder blijft ook bereikbaar via de Amstel, omringende fietspaden en de recreatiehofjes.

Belang afsluiting fiets- en wandelpad
Het fietspad en de wandelpaden gaan dwars door de drie polders waar veel weidevogels broeden. Passerende fietsers, maar zeker ook hardlopers of wandelaars met of zonder honden, leiden tot onrust bij de vogels. De vogels houden daardoor afstand van het pad, waardoor ze niet optimaal gebruik maken van de weilanden. Rust in het broedseizoen bepaalt het broedsucces van de weidevogels. Wij vragen met klem aan wandelaars en hardlopers om NIET over het hek te klimmen en alsnog over het pad te lopen.

Vogels spotten
In Groengebied Amstelland kun je nog echt wel grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters bekijken zónder ze te storen. Het Landje van Geijsel aan de Holendrechterweg, beroemd onder vogelaars, is een ideale plek voor weidevogels. In de vogelkijkhut is informatie voor bezoekers over de vogels, hun uiterlijk en de aantallen. Ook vanaf de openbare weg rond de Middelpolder en vanaf het Bultje van John en de vogelobservatiewand aan zuidzijde van de Ouderkerkerplas zijn weide- en watervogels uitstekend te spotten.

Extra toezicht honden
Niet alleen de weidevogels starten met broeden. Overal beginnen vogels met het bouwen van nesten en leggen van eitjes. Bij slootjes, meertjes, in bosjes en struiken. Onze boswachters gaan er extra op letten dat hondenbezitters zich aan de regels houden. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete. Hier een paar tips:

  • Let op de borden: aan de lijnlosloopgebied (onder appèl) of verboden voor honden
    Onder appèl betekent: je hond blijft bij je in de buurt en komt naar je toe op commando
  • Blijf op de paden en houd je hond dicht bij je
  • Vermijd dat je hond door beplanting en riet loopt. Vogels raken snel in paniek. Laat je hond hen niet naderen.

Met elkaar zorgen we voor de rust die de vogels verdienen.


Meer nieuws