PERSBERICHT: Uitzonderlijk piekende recreatiemonitor toont sterke behoefte aan buitenrecreatie

Publicatiedatum: 29 april 2021

De gebieden van de vijf recreatieschappen van Recreatie Noord-Holland zijn in 2020 bovengemiddeld bezocht.

De recreatiemonitor van de terreinbeherende organisatie toont forse pieken in het aantal bezoeken. Het stijgingspercentage van gemiddeld 33% is uitzonderlijk te noemen. Het eerste kwartaal van 2021 laat dezelfde hoge cijfers zien. Buitenrecreatie bleek en blijkt een favoriete vrijetijdsbesteding.

Monitoren met telslangen

De recreatiemonitor werkt via zogenaamde telslangen. Zij meten het inkomende verkeer bij één of meer toegangswegen. De apparatuur onderscheidt fietsers van auto’s en telt met een hoge betrouwbaarheid. Recreatie Noord-Holland werkt sinds 2006 met deze methodiek. Ongewijzigde telpunten en de manier van berekenen maken de aantallen maximaal vergelijkbaar. Deze methodiek is zeer geschikt om stijgingen of dalingen door de jaren heen te tonen.

Ongekende stijging bezoek recreatiegebieden

Alle recreatieschappen van Recreatie Noord-Holland ontvingen meer bezoekers dan voorheen. Het aantal bezoeken vorig jaar is fors gestegen ten opzichte van 2019. De gebieden ontvingen gemiddeld 33% meer recreanten. Sinds de start van de metingen is de gemiddelde stijging of daling jaarlijks 5%. Een stijging of daling van 10% komt zeer zelden voor. Alleen uitzonderlijke omstandigheden veroorzaken de hoge aantallen bezoeken. De meest plausibele verklaring is het effect van de beperkende maatregelen in het afgelopen coronajaar. Gestegen kosten voor het extra opruimen van zwerfafval zijn daarnaast het wrange bewijs van extreme drukte in de gebieden.

Beperkingen geen drempel voor bezoekers

Het is verrassend hoe iedereen eropuit trok voor een frisse neus of wat lichaamsbeweging. In de recreatieschappen waren horeca en attracties zoals een klimpark of skibaan zeer beperkt open of gesloten. Alle evenementen waren afgelast. Desondanks was het aantal bezoeken hoger.

Van 84 procent tot tweemaal zo druk

Het Recreatieschap Geestmerambacht vlakbij Alkmaar ontving in 2020 maar liefst 84% meer bezoeken. In Het Twiske aan de noordkant van Amsterdam kwamen 30% meer mensen recreëren. De Westbroekplas bij Velsen, onderdeel van Recreatieschap Spaarnwoude, had zelfs tweemaal zoveel bezoekers. De grafiek met aantallen bezoeken in de afgelopen 10 jaar illustreert hoe uitzonderlijk die stijging is.

2021 Grafiek recreatiemonitor // grafiek-aantal-bezoeken-2011-2020-kleur.jpg (29 K)

Monitor voor drukte

De eerste metingen van 2021 laten zien dat de trend van meer bezoeken aan de recreatiegebieden ook nu nog speelt. Recreatie Noord-Holland werkt aan een systeem waarmee recreanten van te voren kunnen bekijken hoe druk het in een gebied of op een wandel- of fietsroute is. Ook valt dan te zien waar rustig recreëren nog wèl mogelijk is. De organisatie kan zo beter inspelen op de verwachte drukte en de bezoekers zo goed mogelijk spreiden. Daar heeft iedereen baat bij.


Meer nieuws