Tweede fase baggerwerkzaamheden De Hoge Dijk

Publicatiedatum: 22 november 2022

Ten oosten van de spoorbaan in recreatiegebied De Hoge Dijk start in november de tweede fase van baggerwerkzaamheden.

De droogvakken (ook wel ontvangstdepots genoemd) voor de bagger, die vorig jaar voor de eerste fase zijn gemaakt, gebruiken we opnieuw. Die vakken zijn noodzakelijk, omdat er geen ruimte naast de sloten is om de bagger te storten.

Opzuigen via pomp
Een pomp zuigt de meeste bagger van de bodem, die vervolgens door buizen naar de droogvakken wordt getransporteerd. Daardoor is er nauwelijks hinder van heen en weer rijdend werkverkeer.

Tijdsduur werkzaamheden en droogperiode
Het baggerwerk moet ongeveer eind februari 2023 klaar zijn. Daarna heeft de bagger in de droogvakken nog 0,5 tot 1,5 jaar nodig om op te drogen. We maken vervolgens de droogvakken vlak en zaaien de grond in met gras. Als het gras voldoende is gegroeid, zijn de terreinen weer als speel- en ligweiden voor iedereen beschikbaar.

Noodzaak baggeren
Door de jaren heen is er door afgevallen boombladeren en ander dood, plantaardig materiaal een laag bagger op de bodem van de watergangen ontstaan. De waterdiepte neemt hierdoor af ten koste van de doorstroming. Ook raakt het water steeds voedselrijker, waardoor de waterkwaliteit omlaag gaat. Daarom is het wegbaggeren van de sliblaag op de bodem eens in de 20 à 30 jaar noodzakelijk.

Subsidie provincie
Voor het project heeft de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de Uitvoeringsregeling Verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland.

2022 Plattegrond baggeren 2e fase // te_baggeren_wateren_de_hoge_dijk_fase_2_-_klein.jpg (46 K)

 Plattegrond baggerwerkzaamheden De Hoge Dijk


Meer nieuws