2024 Recreanten in water bij De Hoge Dijk

Waarderingsonderzoek onder bezoekers Groengebied Amstelland

Publicatiedatum: 16 april 2024

In Groengebied Amstelland kan je naar hartelust recreƫren. In recreatiegebieden zoals de Hoge Dijk, Gaasperplas, Ouderkerkerplas of het Diemerbos.

We merken dat de behoefte aan buitenrecreatie en de wijze waarop men recreëert verandert. Het recreatieschap Groengebied Amstelland vindt het daarom belangrijk om te weten waar bezoekers waarde aan hechten en wanneer zij ons gebied bezoeken. Daarom starten wij een onderzoek naar de waardering en gebruik van het gebied door middel van een digitale enquête. Dit onderzoek is veel uitgebreider dan het swipocratie-onderzoekje van vorig jaar. Het waarderingsonderzoek is een vervolg erop. 

Wensen en meningen

In de enquête kan je aangeven hoe je denkt over Groengebied Amstelland en meedenken over de toekomst van het gebied. De enquête richt zich op bezoekers, die Groengebied Amstelland in de afgelopen 12 maanden hebben bezocht. Je hebt de mogelijkheid over maximaal 2 recreatiegebieden je mening te geven. 

De enquête wordt ook aangeboden in het Engels voor anderstalige bezoekers van Groengebied Amstelland. Bij de intro van het onderzoek is een keuzeknop om te switchen naar de Engelse versie. 

Invullen digitale enquête

We nodigen iedereen uit, ook degenen die aan Swipocratie hebben meegedaan, om de enquête in te vullen. Klik op deze link. De enquête kan worden ingestuurd vanaf 16 april en neemt circa 10 minuten tijd in beslag.

Resultaten

De resultaten van het Waarderingsonderzoek zijn belangrijke input voor de toekomstige ontwikkelingen van de recreatiegebieden van Groengebied Amstelland. Na afloop van het onderzoek publiceren we op onze website de resultaten. 


Meer nieuws