Beheer stimuleert de biodiversiteit

Publicatiedatum: 20 mei 2022

Groengebied Amstelland heeft continu aandacht voor het bevorderen en behouden van biodiversiteit in alle gebieden.

Onze beheerafdeling zorgt op allerlei manieren ervoor dat planten kunnen groeien, die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld insecten, amfibieën en vogels. Die zijn op hun beurt weer onderdeel van een grotere keten. Maar wat doen we nou precies om die biodiversiteit te bevorderen? Dat legt onze beheermedewerker Jeroen graag uit.

Maaibeleid

We hebben een zogenaamd maaibeleid; een speciale wijze van maaien. We maaien de zoomen (randen) langs de waterkanten niet, zodat er een strook met kruidenrijk gras kan ontstaan. Dat is een mix van kruiden en grassen, zoals bijvoorbeeld orchideeën en andere waardevolle planten. Verder maaien we sommige stukken intensief gras niet, waardoor er ook meer kans is voor natuurontwikkeling. Intensief gras is bijvoorbeeld een grasweide, die wordt gebruikt door recreanten. Dit soort maatregelen nemen we mee in onze planvorming (beheerplannen).

Bevorderen insecten, amfibieën en zoogdieren

Daar waar mogelijk laten we dode bomen in het gebied liggen. Die leveren weer broedmogelijkheden voor vogels op. Sommige insecten zitten graag in dood hout. Zij zijn op hun beurt weer voedsel voor vogels. We laten plukken gras langs bomen staan, waardoor de kans bestaat dat er insecten komen die dan weer de eikenprocessierups kunnen opeten. Dat noemen we natuurlijke vijanden, die meehelpen met de bestrijding. Daardoor hoeven we bijvoorbeeld geen gif te spuiten 

Voorzieningen voor dieren

In het verleden hebben we voorzieningen gemaakt, die de verspreiding van zogenaamde gidssoort bevorderen, waardoor ze zich in hun leefgebied kunnen uitspreiden. Gidssoorten zijn makkelijk vast te stellen (te determineren) diersoorten met een beperkte verspreiding, die gebruikt worden om een bepaald gebied te karakteriseren. Bijvoorbeeld voor agrarisch landschap is de weidevogel grutto een kenmerkende gidssoort.

Die voorzieningen zijn ook weer goed voor andere amfibieën of zoogdieren. Denk aan kleine poeltjes voor de ringslang tussen grofweg Diemen, Gaasperplas, Gaasperzoom, De Hoge Dijk richting het Abcoudermeer. Ook de stenen onder de viaducten daar helpen dieren veilig van het ene leefgebied naar het andere te laten trekken.

2022 Dierenpassage Diemerbos Gemeenschapspolder // dierenpassage_viaduct_richting_gemeenschapspolder_-_klein.jpg (43 K)

Passage voor dieren onder viaduct door

Belang van biodiversiteit

Waarom maken we ons hier eigenlijk zo druk over?

  • Bevordering natuurbeleving; door een aangepast maaibeleid (1x maaien in plaats van 2x maaien, of helemaal niet maaien) ontstaat er andere vegetatie (planten), die meer kans biedt voor insecten, vlinders, solitaire bijen, zweefvliegen, etc.
  • Bevordering natuurlijke vijanden, voor bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Doordat er vegetatie ontstaat, kunnen de natuurlijke vijanden zich vestigen. Een toename van insecten betekent toename van vogels die hier hun voedsel aan hebben. Die vogels eten dan bijvoorbeeld weer schadelijke insecten (koolmees eet eikenprocessierups). Door de aanwezigheid van koolmeesjes te stimuleren, heb je ook meer bestrijding van die jeukrups.

We zorgen over het geheel genomen dus voor een divers aanbod van natuur: bloemen en planten zorgen voor insecten, die zorgen voor vogels en zoogdieren. Een biodiverse keten. Die keten bevordert het natuurbeleven. Jeroen zag onlangs twee kneutjes (vogeltjes) foerageren in recreatiegebied Ouderkerkerplas, omdat ze daar een minder strak maaibeleid hebben.

Rommel is belangrijk

Voor bezoekers van onze gebieden lijken bijvoorbeeld omgevallen, dode bomen een rommeltje, terwijl er vaak een beheersmaatregel achter zit. Het eilandje in de Ouderkerkerplas is daar een voorbeeld van. Veel mensen verfoeien brandnetels, maar het is een belangrijke plant voor allerlei insecten,  waaronder vlindersoorten zoals de dagpauwoog.

2022 Eiland Ouderkerkerplas biodiversiteit // eiland_in_plas_-_biodiversiteit_-_klein.jpg (52 K)

Eiland in Ouderkerkerplas

Weerbare natuur

Doordat er meer biodiversiteit is, kan de natuur ook klappen opvangen en zichzelf herstellen. Een zogenaamde monocultuur, de tegenstelling van biodiversiteit, kan dat in veel mindere mate of helemaal niet.

Excursie biodiversiteit Elsenhove

Op zondag 12 juni verzorgt beheermedewerkster Hester twee keer een rondleiding door het recreatiegebied Elsenhove. Zo maken we met uitleg het hele biodiversiteitsverhaal duidelijk met voorbeelden. 
Meld je snel aan

Meer over biodiversiteit
Meer uitleg over wat biodiversiteit is, vind je hier


Meer nieuws